Google AdsenseArmor King Frame List TTT2


Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 2 h, h 9,13 10 -1 +5 +5
1, 2, 1 h, h, m 9,13,20 10 -5 +1 +6
2 h 13 10 +1 +7 +7
2, 1 h, m 13,16 10 -2~-1 +5~+6 +5~+6
1+2 m 16 17~18 -10~-9 0~+1 0~+1
1+2, b m 16 17~18 RBT -10~-9 0~+1 0~+1
1+2, 2 m, h 16,28 17~18 -4~-2 +7~+9 KND
1+2, 4 m, m 16,22 17~18 -13~-12 +5~+6 KND
3+4 m (TJ) 24 25 RBT~32 RBT -9~-2 +3~+10 +3~+10
3+4, 1 m (TJ), m (TJ)(, (throw)) 24,33(,5) 25~32 RG 0 OC Throw(KND) Throw(KND)
3+4, 1 (Far) m (TJ), m (TJ) 24,33 25~32 RG 0~+9 OC +2~+11 OC +2~+11 OC
3+4, 2 m (TJ), m (TJ) 24,33 25~32( RG) -18~-15 (Self KND) KFUD KND
1+4 ! 33 52~56 RG KND KND KND
1+2+3+4 (Special), h! 0,25 39 +27 GB +27 GB +27 GB
1+2+3+4, f, n, d, d/f+2 m 37 13~14 (63~) 0~+1 Launch Launch
1+2+3+4, qcf+1+2 h! 39 22~46 (72~) +12 GB +12 GB +12 GB
f+2 m 16 15 -11 +2 +2
f+2, 1 m, h 16,27 15 -11 KND KND
f+3 m 20 16 -3 +4 +4
f+3, 4 m, m 20,17 16 -7~-5 +3~+5 +3~+5
f+3, 4, 3 m, m, h 20,17,29 16 -7 KND KND
f+4 m 28 23~26 0~+2 +7~+9 OC KND
f+1+2 m(Absorbs 1 h/m hit) 33 20~21 -11~-10 KND KND
f+1+4 m 37 14 -17 KND KND
d/f+1 m 16 13 -1 +7 +7
d/f+2 m 28 15~16 -12~-11 -1~-0 KND
d/f+3 m 24 17 -5 +5 CS
d/f+1+2 m 33 24~25 -8~-7 KND KND
d/f+3+4 (Close) Sm (TJ), h(Throw) 20(,30) 28( RBT) Throw(Self KND) Throw(KND) Throw(KND)
d/f+3+4 Sm (TJ) 20 28~33 RG -18~-13 -7~-2 OC -7~-2 OC
d/b or d+1 or FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1, 4 Sm, m 6,17 10 -10 +6 +6
d+2 m 22 17~18 RC -2~-1 OC +7~+8 OC +11~+12 GB
d+3 l 16 17 -12 +1 +1
d+1+2 m 28 29~33 -5~-1 -6~-2 OC -6~-2 OC
d+3+4 or FC+d/f+4 l (TC) 20 17 RC -16 -5 -3
d+3+4, 3 l (TC), m 20,17 17 -16 KND KND
d+1+4 or d+2+3 (Special)(Low parry) RC
d+1+4 or d+2+3, 1+2 m(, (throw)) 24,15 14~15( RG) (34~) -19~-18 Throw Throw
d/b+2 m 20 14 -11 +2 +2
d/b+2, 3 m, m 20,32 14 -16 KND KND
d/b+3 l (TC) 27 23~24 RC -26 +5~+6 KND
d/b+4 l (TJ) 21 27~29 RC -14~-12(Self KND) KND KND
d/b+1+2 m 40 26~27 +3~+4 KND KND
b+1 h 16 12 -7 +5 CS
b+1, 2 h, m 16,20 12 -12 +6 FS(+6) 18
b+2 m 13 15 -9 +2 OC +2 OC
b+2, 1 m, m 13,10 15 -12 -1 -1
b+2, 1, 2 m, m, h 13,10,20 15 -7 CS CS
b+3 h 31 16 -10 KND KND
b+4 m 20 15 -11 0 0
b+1+2 m(!) 0 18 -1 +3 +14
b+1+4 m 32 41 -10 KND KND
b+2+3 ! 67 63~64 RBT Launch Launch Launch
u/b+1 h 33 21 -5 +6 CS
u/b or u or u/f+2 m (TJ) 47 48~52 RG -18~-14 OC KND KND
u/f+3 m (TJ) 24 21 -8 +5 CS
u/f+1+2 m (TJ) 33 35 +2 OC KND KND
u/f+1+2, D ! (TJ) 60 61~62 KND KND KND
u/f+3+4 m (TJ) 31 32~36 RG -7~-3 KND KND
u/f, n, 1+2 (Special) (TJ), m (TJ) 33 70 +2 OC KND KND
u/f, n, 1+2, D (Special) (TJ), ! (TJ) 60 96~97 KND KND KND
u/f, n, 3+4 (Special) (TJ), l (TC) 20 52 RC -16 -5 -3
u/f, n, 3+4, 3 (Special) (TJ), l (TC), m 20,17 52 -16 KND KND
u/f, n, 1+4 (Special) (TJ), ! (TJ) 33 87~91 RG KND KND KND
f, F+2 m 31 16(17~) -11 KND KND
f, F+3 h 35 17~18 (18~) 0~+1 KND KND
f, F+4 m 30 15~16 (16~) -17~-16 KFUD KND
f, F+1+2 m (TJ) 37 22~41( RG) (23~) -14~+5 KFUD KND
f, F+3+4 h (TJ) 40 23 RG(24~) -10 KND KND
f, f, n+2 l 22 19(21~) -18 +7 CS
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 23(26~) +9 KND KND
f, f, f+3+4 or WR+3+4 m (TJ) 54 28 RG(31~) +17 GB KND KND
WR+4 l (TJ) 27 20 RG -21 KND KND
WS+1 m 21 16 -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2 m 24 12 -10 +2 CS 10
FC+d/f+2 m (TC) 31 24 +1 CS CS
SS+2 m 22 15~16 (24~) -12~-11 SH SH
SS+2, 1 m, m 22,28 15~16 (24~) -12~-11 OC +4~+5 OC +4~+5 OC
SS+4 m 29 19(28~) -12 +5 KND
SS+3+4 h (TJ) 37 24 RG(33~) -6 CS CS
Opponent Down d+4 On grounded opponent(l) 20 19~20 -16~-15 -5~-4 -5~-4
Opponent Down d+4, 4 On grounded opponent(l, l) 20,8 19~20 -16~-15 -5~-4 -5~-4
Opponent Down d+4, 4, 4 On grounded opponent(l, l, l) 20,8,6 19~20 -16~-15 -5~-4 -5~-4
BT 3 m 20 13 -20 CS CS
BT 4 m 27 18 -10 KND KND
BT 3+4 m (TJ) 24 25 RBT~32 RBT -9~-2 +3~+10 +3~+10
BT 1+4 ! (TJ) 40 41~45 RG KND KND KND
f, n, d, D/F (Special) RC
f, n, d, d/f+1 h 36 15~16 (18~) +6~+7 KND KND
f, n, d, d/f+2 h 28 11(14~) -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+3 h! 40 31(34~) KND KND KND
f, n, d, d/f+4 m (TJ) 29 16(19~) -9 Launch Launch
f, n, d, d/f+1+2 h! 0,12(1*12) 28(31~) +27 GB +27 GB +27 GB
f, n, d, D/F+1+4 or 2+3 h(Throw) 20 12 Throw(KND)