Google AdsenseAsuka Kazama Frame List TTT2


Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 10 10 -2 +9 +9
1, 1 h, m 10,20 10 -7 +4 +4
1, 2 h, m 10,12 10 -8 +3 +3
1, 2, 3 h, m, m 10,12,32 10 -2~-1 KND KND
1, 2, 3, F h, m, m 10,12,40 10 -2~-1 KND KND
1, 2, 3, *, n (two spins) h, m, m 10,12,54 10 +6 KND KND
1, 2, 3, * (three spins) h, m, h! 10,12,67 10 KND KND KND
1, 2, 3, B (Cancel) h, m 10,12 10 -19 -8 -8
1, 2, 4 h, m, m 10,12,27 10 -14 KND KND
1, 3 h, l 10,16 10 -12 -1 -1
1, 4 h, l (TC) 10,18 10 -11 0 +3
1, 4, D h, l (TC) 10,18 10 RC -11 0 +3
2 h 12 12 -11 0 0
2, 1 h, h 12,13 12 -3 +8 +8
2, 1, 1+2 h, h, m 12,13,31 12 -10~-9 OC +3~+4 OC KND
2, 1, 1+2, D h, h, m 12,13,31 12 RC -10~-9 OC +3~+4 OC KND
2, 1, 1+2, b (Cancel) h, h, (Special) 12,13 12 -18 -7 -7
2, 3 h, m (TJ) 12,27 12 -19 KND KND
3 m 22 14 -7 +9 +9
3, 1 m, m (TC) 22,17 14 -11 +2 +2
3~4 l (TC) 29 24~25 RC (25~) -18~-17 KND KND
1+2 m 28 16~17 -9~-8 CS CS
3+4 mm (TJ) 13,28 23,30 -6 KND KND
3+4, d/b or d or D/F mm (TJ) 13,28 23,30 RC -6 KND KND
1+4 (First hit only) l 6 14 -19 -8 -8
1+4 lh 6,10 14,31 -2(-19 OC) +9 +9
1+4, 2 lh, h 6,10,13 14,31 -2 +9 +9
1+4, 3 lh, m 6,10,40 14,31 -2~-1 KND KND
1+4, 3, b (Cancel) lh 6,10 14,31 -21 -10 -10
1+4, 2, 4 lh, h, m 6,10,13,31 14,31 -15 KND KND
1+4, 2, d+4 lh, h, l 6,10,13,24 14,31 -23 KND KND
1+4, 2, 1 lh, h, h 6,10,13,16 14,31 -3 +8 +8
2+3 h(Absorbs 1 h/m hit) 28 28 0 KND KND
f+2 m 27 17 -20 Launch (JG?) Launch (JG?)
f+2, d/b or d or D/F (Cancel) (Special) (TC) RC
f+1+2 h 43 15~16 -9~-8 KND KND
f+3 m 40 31~32 -2~-1 KND KND
f+3, *, n (two spins) m 54 52 +6 KND KND
f+3, * (three spins) h! 67 70 KND KND KND
f+4 h 28 19 +3 KND KND
d/f+1 m 13 13~14 -3~-2 +8~+9 +8~+9
d/f+1, 2 m, h(, (throw)) 13,17(,20) 13~14 -3 KND(Throw) KND(Throw)
d/f+1, 4 m, m 13,29 13~14 -12 KND CS
d/f+2 m 18 15~16 -6~-5 Launch (JG?)(+5) Launch (JG?)
d/f+3 m 29 18 -11 KND KND
d/f+1+2 mm(Low parry) 13,27 42,47 -14 KND(CS) KND(CS)
d+2 m 24 18 -4 OC +9 OC KND
d+1+2 or FC+d+1+2 l (TC) 27 20 -18 KND KND
d+3+4 lh (TJ) 6,27 14,24 -6(-25 OC) Launch (JG?) Launch (JG?)
d/b+1 m (TC) 17 14 -9 +4 +4
d/b+1, 2 m (TC), l 17,22 14 -13 +3 OC KND
d/b+2 m (TC) 29 24~25 -13~-12 Launch Launch
d/b+3 l 20 21 -12 +4 OC +4 OC
b+1 l (TC)(, (throw)) 25 29 RC -12 +4 Throw(KND)
b+2 m 16 15 -4 OC +1 OC +1 OC
b+2, 1 m, m 16,18 15 -7 +4 +4
b+2, 4 m, l 16,18 15 -11 0 0
b+2, 4, D m, l 16,18 15 RC -11 0 0
b+2, 1+2 m, h 16,9 15 -10 +1 +1
b+2, 1+2, 4 m, h, m 16,9,27 15 -13 KND KND
b+3 m (TJ) 27 16~17 -23~-22 Launch (JG?) Launch (JG?)
b+3, 2 m (TJ), m 27,27 16~17 -18(15~) Launch (JG?) Launch (JG?)
b+3, 2, d/b or d or d/f (Cancel) m (TJ) 27 16~17 RC -32 Launch (JG?) Launch (JG?)
b+3, 4 m (TJ), l (TC) 27,18 16~17 -11 0 +3
b+3, 4, D m (TJ), l (TC) 27,18 16~17 RC -11 0 +3
b+4 m 22 15 -8 +8 CS
b+4, 2 m, m 22,22 15 -6~-5 +4~+5 OC KND
b+1+4 hl 20,10 12,29 -8 +5 +7
b+1+4 (First hit only, Second hit miss) h 20 12 -25 -14 -14
b+2+3, 3 hl, l 20,10,24 12 -13 -2 KND
b+2+3, 4 hl, m 20,10,31 12 -14 +5OB +5OB
u/f+2 h (throw) 27(,20) 14 -9 KND(Throw) KND(Throw)
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 22 20~21 -6~-5 +8~+9 KND
u/b+4 m (TJ) 33 20 -15 Launch Launch
u or u/f+4 m (TJ) 33 20 -13 Launch Launch
f, F+2 m 21 15(16~) -13 -3 -3
f, F+2, 1 m, h 21,28 15(16~) -5 KND KND
f, F+2, 1+2 m, m 21,33 15(16~) -13 KND KND
f, F+3 m (TC) 31 20~21 RC (21~) -9~-8 KND KND
f, F+4 h (TJ) 33 22(23~) -3 KND KND
u/b, b (Special) (TJ) Air
u/b, b, 3 m (TJ) 43 24~28 (69~) -3~+1 KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 43 24~28 (27~) 0~+4 KND KND
WS+1 m 22 15~16 -7~-6 +4~+5 +4~+5
WS+1, 4 m, h 22,28 15~16 -12 KND KND
WS+2 m 24 14~15 -8~-7 +8~+9 +8~+9
WS+3 m 27 19 -20 Launch Launch
WS+1+2 m (TC) 27 21 -2 +5 CS(18)
WS+1+2, D (Cancel) (Special) (TC) RC
FC+d/f+2 l (TC) 16 16 RC -11 0 +18
FC+3+4 mm (TJ) 13,13 21,31 -6 +5 OC +5 OC
FC+3+4, D mm (TJ) 13,13 21,31 RC -6 +5 OC +5 OC
FC+3+4, 3 mm (TJ), mm (TJ) 13,13,13,13 21,31 0 OC KND KND
FC+3+4, 3, D mm (TJ), mm (TJ) 13,13,13,13 21,31 RC 0 OC KND KND
SS+2 m 31 13(22~) -12 KND(KND) KND(KND)
SS+4 h 24 17(26~) -6 +7 KND
f+1 m 22 20 -7 +4 +4
f+1, 3 m, m 22,21 20 -5 +6 KND
f+1, 3, 1 m, m, h 22,21,16 20 -8 +3 +3
f+1, 4 m, lh (TJ) 22,6,27 20 -6(-25 OC) Launch (JG?) Launch (JG?)
f+1, d+4 m, l (TC) 22,29 20 RC -18 KND KND
f+1, d+4, D/B (Cancel) m 22 20 RC -26 -15 -15
d/b+4 l (TC) 18 22 -11 0 +3
d/b+4, D l (TC) 18 22 RC -11 0 +3
d/b+4, 4 l (TC), l (TC) 18,20 22 -7 +4 KND
d/b+4, 4, D l (TC), l (TC) 18,20 22 -11 0 KND
d/b+4, 4, 4 l (TC), l (TC), l (TC) 18,20,21 22 -7 +4 KND
d/b+4, 4, 4, D l (TC), l (TC), l (TC) 18,20,21 22 RC -11 0 KND
d/b+4, 3 l, h 18,28 22 -3 Launch Launch
d/b+4, 1+4 l (TC), lh 18,6,10 22 -2(-19 OC) +9 +9