Google AdsenseFeng Wei Frame List TTT2

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, m 9,28 10 -11 +2 CS
1, 2 h, h 9,12 10 -1 +7 +7
1, 2, 2 h, h, h 9,12,13 10 -13 +1 +1
1, 2, 2, b h, h, h 9,12,13 10 RBT -11 +3 +3
1, 3 h, h 9,22 10 -6 +5 Launch (JG?)
2 h 10 10 -3 +5 +5
2, 4 h, m 10,13 10 -12 -1 -1
2, 4, 1 h, m, m 10,13,27 10 Air -13 KND KFUD
2, 4, 1, b (Cancel) h, m 10,13 10 RBT -13 -2 -2
3 h 20 16 -11 0 0
3, 3 h, h 20,24 16 -10 +1 +1
3, 3, 4 h, h, l 20,24,31 16 RBT -12 KND KND
3, 3, 4, b (Cancel) h, h 20,24 16 RBT -17 -6 -6
2~1 m 13 23~25 (24~) -4~-2 OC +4~+6 OC +4~+6 OC
2~1, 1 m, m 13,27 23~25 (24~) -12 Launch Launch
3~4 m (TJ) 43 34~36 (35~) -12~-10 OC KND KND
3~4, b m (TJ) 43 34~36 RBT (35~) -7~-5 OC KND KND
3~4, 3 m (TJ), l 43,28 34~36 (35~) RC -15 KND KND
4~3 m (TC) 33 27~33 (28~) -4~+2 +4~+10 OC KND
1+2 m(Absorbs 1 h/m hit) 32 21 -13 CS(KND) CS
1+4 lh 9,13 21,41 -31 OC +6 +6
1+4 (Second hit only) h 13 41 -2 +6 +6
f+2 m 16 16~17 -8~-7 +3~+4 FS (+10~+11 GB) 23~24
f+2, 1 m, m 16,17 16~17 -7 +4 +4
f+2, 1, 2 m, m, m 16,17,27 16~17 -25 KND KND
f+3 m (TJ) 13 21 -3 +9 +9
f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 13,27 21 -16~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)
f+4 h (TJ) 20 18 -9 CS CS
f+4, B h (TJ) 20 18 RBT -5 CS CS
f+4, 3 h (TJ), m 20,28 18 -10~-8 KND KND
f+4, 4 h (TJ), l (TC) 20,20 18 -12 KND KND
f+4, 4 (Far) h (TJ), l (TC) 20,20 18 -11 0 KND
f+1+2 h (TC) 47 19 RBT 0 KND KND
d/f+1 m 16 14 0 +6 +6
d/f+2 m 20 20 -9 +4 +4
d/f+2, 2 m, m 20,28 20 -6 KND KND
d/f+3 m 28 18 -7 Launch Launch
d/f+4 m 20 15 -6 +5 +5
d/f+3+4 m 31 23~24 -8~-7 KND KND
d+2 l (TC) 22 20 RC -12 -1 KND
d+4 l 9 14~15 -11~-10 0~+1 0~+1
d+4, 1+2 l, m 9,29 14~15 -10 KND KND
d+1+2 mh 6,8 20,30 -5 +6 +6
d+1+2, 1 mh, h 6,8,9 20,30 -5 +6 +6
d+1+2, 1, 2 mh, h, m 6,8,9,16 20,30 -15 KND KND
d/b+1 m 16 16 -12 +4 +4
d/b+1, 2 m, m 16,24 16 -11 +7 KND
d/b+1, F m, (STC) 16 16 -16 0 0
d/b+1, F (After stance ends) m, (STC) 16 16 -41 -25 -25
d/b+1, B m, (KNP) 16 16 -9 +7 +7
d/b+1, B (After stance ends) m, (KNP) 16 16 -35 -19 -19
d/b+2 l (TC) 6 20~21 -11~-10 0~+1 0~+1
d/b+2, 2 l (TC), l (TC) 6,13 20~21 -16~-15 KND KND
d/b+2, 2, 2 l (TC), l (TC), m 6,13,27 20~21 -8~-7 KND KND
d/b+2, 2, B (Cancel) l (TC) 6 20~21 -17~-16 -6~-5 -6~-5
d/b+3 l (TC) 16 16~17 RC -15~-14 +4~+5 OC +4~+5 OC
d/b+4 l (TC) 33 28~29 RC -21 KND KND
d/b+1+2 m 20 21~22 0~+1 +8~+9 +8~+9
d/b+1+2, 2 m, l (TC) 20,20 21~22 RC -11 0 0
b+1 h 22 10 -10 +1 KND
b+2 m 20 17 -11 0 OC 0 OC
b+2, 3 m, l 20,10 17 -11 0 +8 OC
b+2, 3, 4 m, l, m 20,10,16 17 -12 KND KND
b+2, 3, 4, 2 m, l, m, m 20,10,16,28 17 -6~-5 OC +4~+5 OC +4~+5 OC
b+3 m 16 23 -8 +3 +3
b+3, 3 m, h 16,20 23 -6 +3 CS
B+3~4 (Special) RBT
b+4 m 20 12 -9 +2 +2
b+1+2 m 40 13~14 -25~-24 KND KND
u/b+2 mh 17,28 16,32 -10 +9 +9
u/b+2 (First hit only, Second hit miss) m 17 16 -37 -26 -26
u/b+1+2 ! 67 79 CS CS CS
u+2 m (TJ) 40 38~40 0~+2 KND KND
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -7 +4(+12) +4(+12)
u/f+2 m 24 18 -10 +3 CS
u/b or u or u/f+3 m (TJ) 29 21 -2 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 15 -20 -8 -8
u+4 m (TJ) 20 15~16 -13~-12 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 17 15~16 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+3+4 mhh 13,13,13 24,31,37 -10 Launch Launch
u/f+3+4 (Third hit miss) mh 13,13 24,31 -16 Launch Launch
u/f+3+4 (second and third hit miss) m 13 24 -28 -17 -17
u/f+3+4, 3 mhh, h 13,13,13,28 24 -6 KND KND
f, F+2 m 31 18(19~) -10 KND KND
f, F+3 m 40 32~33 (33~) +4~+5 OC +8~+9 OC KND
f, F+4 m 17 19(20~) -15 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+4, 3 m, m 17,28 19(20~) -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+1+2 m 31 23(24~) -10 KND KND
f, F+1+2* m 37 39(40~) +1 +23 +23
b, f+1 m 33 25(25~) -15 KND CS
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 20~25 (23~) +6~+11 GB KND KND
WS+1 m 17 14 -1 +5 +5
WS+1, 2 m, m 17,18 14 -10 +1 +1
WS+1, 2, 1 m, m, m 17,18,27 14 -12 KND KND
WS+2 m 22 15 -9 KND Launch
WS+3 m 27 15~16 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+4 m 24 11~12 -7~-6 +4~+5 +4~+5
WS+1+2 m(h or m punch parry) 33 23 -10 KND(+32) KND
FC+d/f+1 l 24 21 RC -13 -2 KND
SS+2 h 21 15 RBT(24~) -1 +9 +9
SS+3 h 16 18(27~) -13 -2 -2
SS+3, b h 16 18 RBT(27~) -11 0 0
SS+3, 2 h, m 16,27 18(27~) RBT -5 CS CS
SS+4 l 18 21 RC(30~) -31 KND KND
SS+4 (Far) l 18 21 RC(30~) -31 -2 KND
SS+1+2 m 32 22(31~) 0 KND KND
Grounded face up 3+4 m 27 30~31 -4~-3 KND KND
Opponent Down d+3+4 On grounded opponent(l) 24 24 -13 -2 -2
1+3+4 (Special) 24
1+2+3+4 (Special) 24
1+2+3+4* (Special) 24
f+3+4 (STC) 24
f+3+4 Parry, m(STC) 25 24 -17 KND KND
STC b (KNP) RBT
STC 1 m 27 20(40~) -14 KND KND
STC 2 m 20 15(35~) -13 Launch Launch
STC 3 h 40 20(40~) +8 KND KND
STC 4 l 27 20(40~) -14 +2 KND
STC 4 (Far) l 27 21(41~) -8 +3 KND
STC 1+2 m 9 15~16 (35~) -9~-8 +2~+3 +2~+3
STC 1+2, 1 m, h 9,10 15~16 (35~) -11 0 0
STC 1+2, 1, 2 m, h, h 9,10,24 15~16 (35~) -11 KND KND
b+3+4 (KNP) RBT
KNP f (Special)(Parry)(KNP)
KNP 1 l (TC) 29 20 RC(35~) -13 +8 OC +8 OC
KNP 2 h 27 14(29~) -9 KND KND
KNP 3 m (TJ) 22 22(37~) -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
KNP 4 m (TJ) 40 31~34 RC (46~) -7~-4 KND KND
KNP 4, 3+4 m (TJ), m 40,27 31~34 (46~) -7~-4 KND KND
qcf (Special) RC
qcf+1 l (TC) 33 22(24~) -14 +2 KND
qcf+2 m 29 22(24~) -14 Launch Launch
qcf+3 m 27 15~16 (17~) -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)
qcf+4 m 24 11~12 (13~) -7~-6 +4~+5 +4~+5
qcf+1+2 m 31 16(18~) +4 OC +9 OC KND
qcf+3+4 (STC) 16(18~)
qcf+1+4 lh 9,13 21,41 (23~) -31 OC +6 +6
qcf+1+4 (Second hit only) h 13 41(43~) -2 +6 +6
BT 1 h 16 12 -1 +14 +14
BT 2 m 16 16 RBT -6 +5 +5
BT 2, 2 m, m 16,22 16 -13 OC KND KND
BT 3 m 40 32~33 +4~+5 OC +8~+9 OC KND
BT 1+2 m 29 16 RBT -5 CS CS
BT d+3 l (TC) 18 18 RC -26 KND KND
BT d+3 (Far) l (TC) 18 19 RC -26 -3 KND