Google AdsenseKazuya Mishima Frame List TTT2


Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, h 9,8 10 -1 +8 +8
1, 1, 2 h, h, m 9,8,16 10 -17 KND KND
1, 2 h, h 9,10 10 -1 +7 +7
1, 2, 2 h, h, h 9,10,16 10 -12 +4 +4
1, 2, 4 h, h, l 9,10,24 10 -14 -3 0 OC
1, 2, 4, 3 h, h, l, m 9,10,24,33 10 -2 KND CS
2 h 16 12 -3 +8 +8
2, 2 h, m 16,29 12 -10 +6 CS
2, 4 h, h 16,22 12 -9 +4 CS
3 h 18 14 -8 +4 +4
3, 1 h, h 18,9 14 -1 +7 +7
3, 1, 4 h, h, m 18,9,20 14 -6 +8 CS
4 h 24 12 -9 +2 CS
4~3 mm (TJ) 24,33 31,35~36 RG (32~) -11~-10 KND KND
1+2 mm 13,16 12,28 -14 CS CS
3+4 h 21 14 -8 +4 +4
f+2 m(Absorbs 1 h/m hit) 33 20 -12 KND KND
f+3 m 29 19 -13 +5 CS
f+4 m 27 19~20 +3~+4 OC +7~+8 OC KND
f+1+2 m 27 25 -16 CS CS
f+1+2, 2 m, m 27,27 25 -13 KND KND
d/f+1 m 14 15~16 -7~-6 +9~+10 +9~+10
d/f+1, 2 m, h 14,27 15~16 +1 OC +2 OC(OB) +5(OB)
d/f+1, 4 m, h 14,20 15~16 -7 KND(Launch) KND(Launch)
d/f+1, f+2 m, m 13,29 15~16 -12 KND KND
d/f+2 m 27 14 -12 +5 CS(13)
d/f+3 m 17 18~19 -7~-6 +9~+10 +9~+10
d/f+3, 2 m, m 17,20 18~19 -11 +5 +5
d/f+3, 2, 1 m, m, m 17,20,28 18~19 -19 KND +24
d/f+4 m 13 13~14 -9~-8 +2~+3 +2~+3
d/f+4, 4 m, m 13,21 13~14 -15~-14 -4~-3 OC -4~-3 OC
d+1+2 l (TC) 24 25 RC -16 +2 OC KND
d/b+2 m 27 20 RC 0 OC +9 OC +9 OC
d/b+3 l (TC) 18 19 RC -12 -1 +7 OC
d/b+4 l 24 20~21 -12~-11 +2~+3 +5~+6 OC
b+1 h 17 11~12 -10~-9 +1~+2 +1~+2
b+1, 2 h, m 17,27 11~12 -15 KND KND
b+2 m 16 14 -7 +4 +4
b+2, 4 m, h 16,16 14 -3 +8 +8
b+2, 4, 1 m, h, m 16,16,29 14 -14~-13 KND KND
b+3 h 20 18 -8 +3 +3
b+3, 1 h, h 20,13 18 0 +6 +6
b+3, 1, 4 h, h, l 20,13,13 18 -10 +7 +7
b+3, 1, 4, 1 h, h, l, m 20,13,13,20 18 -14 KND KND
b+3, 1, 4, 3 h, h, l, l 20,13,13,16 18 -13 +1 +1
b+4 m 20 15 -10 +1 +1
b+4, 1 m, m 20,29 15 -12 KND KND
b+1+2 m 28 22 -9 +4 CS
b+1+4 ! 40 43 Launch Launch Launch
B+1+4 ! 67 63 Launch Launch Launch
u/b or u or u/f+2 h 24 17 -8 +3 +3
u/f+2, 2 h, l (TC) 24,24 17 RC -16 +2 OC KND
u/f+2, 2, B (Cancel) h 24 17 RC -19 -8 -8
u or u/f+3 m (TJ) 33 19 -9 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 21 25 -12 -1 -1
u/f+4, 4 m (TJ), l 21,16 25 -18 KND KND
u/f+4, 4, 4 m (TJ), l, l 21,16,13 25 -18 KND KND
u/f+4, 4, 4, 4 m (TJ), l, l, m 21,16,13,27 25 -17 KND KND
f, F+2 h 37 13(14~) -11 KND KND
f, F+3 m 33 20(21~) -3 OC KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 22~23 (25~) +9~+10 GB KND KND
WS+1 m 13 13 -5 +5 +5
WS+1, 2 m, m 13,16 13 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+2 m 33 16 -18 CS CS
WS+3 m 32 21 -5 KND KND
WS+4 m 17 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9
WS+4, 4 m, m 17,21 11~12 -15~-14 -4~-3 OC -4~-3 OC
FC+d/f+3+4 m (TC) 32 22~23 RC -11~-10 OC KND KND
SS+3 m 27 23(32~) -10 CS CS
SS+1+2 h 29 16(25~) -6 KND KND
Opponent Down d+3+4 On grounded opponent(l) 25 23 -12 -1 -1
Odd frame f, n (SSL) (Special) 23
Even frame f, n (SSR) (Special) 23
f, n, D/F+2 h 31 11(14~) -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d/f+2 h 31 11(13~) +5 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d/f+1 m 33 23(25~) -15 Launch Launch
f, n, d/f+3 h (TJ) 47 18~27 (20~) -9~0 KND KND
f, n, d/f+4 l 20 16(18~) -26 -3 OC (KND) KND
f, n, d, D/F (Special) 16(18~)
f, n, d, D/F+2 h 31 11(15~) -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+2 h 31 11(14~) +5 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+1 m 33 23(26~) -15 Launch Launch
f, n, d, d/f+1, 3 m, m 33,20 23(26~) -14 KND KND
f, n, d, d/f+1, 4 m, l 33,16 23(26~) -14 KND KND
f, n, d, d/f+3 h (TJ) 42 18~27 (21~) -9~0 KND KND
f, n, d, d/f+4 l 20 16(19~) -26 -3 OC (KND) KND
f, n, d, d/f+4 (Far) l 20 17(20~) -23 -3 OC (KND) KND
f, n, d, d/f+4, 4 l, l 20,16 17(20~) -23 KND KND
f, n, d, d/f+4, 1 l, m 20,40 17(20~) -16 KND KND
u/b+1+2 (to DVK) (DVK) 17(20~)
DVK 1+2 h! 54 42~ KND KND KND
DVK 3+4 ! (TJ) 54 69 Air~ KND KND KND
DVK 3+4, 3+4 (Special) (TJ), ! (TJ) 54 113 Air~ KND KND KND
DVK d/f+1 m 14 15~16 -7~-6 +9~+10 +9~+10
DVK d/f+1, 2 m, m 14,14 15~16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
DVK u or u/f+1+2 (Sky)! 29 20~32 KND KND KND
DVK f, F+2 m 27(,4*3) 16(17~) -13 KND Throw(CS)
DVK f, n, d, d/f+1 When hit U/F m, (throw) 33,10 23 Air(26~) -15 Throw(KND) Throw(KND)
DVK SS+2 m 33 17(26~) -22 Launch Launch
DVK d+1+2 (Opponent Down) l(On grounded opponent) 25 24~25 -15~-13 KND KND