Google AdsenseLars Alexandersson Frame List TTT2


Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, m 9,13 10 -8 0 0
1, 1, 1 h, m, m 9,13,22 10 -12~-11 +3~+4 OC +3~+4 OC
1, 2 h, h 9,12 10 -1 +7 +7
1, 4 h, l 9,13 10 -12 +1 +1
2 h 12 10 0 +8 +8
2, 1 h, m 12,12 10 -7 +4 +4
2, 1, 3 h, m, m 12,12,24 10 -12 KND KND
2, 1, 4 h, m, h 12,12,32 10 -7 KND KND
3 h 21 15 -12 +5 +5
3, D h 21 15 RC -12 +5 +5
4 h 28 17 -7 KND KND
1+2 mm 13,27 15,41 -10 +3 +3
1+2, B (Cancel) m, (Special) 13 15 -9 -2 -2
f+1 h 13 13 -8 +3 +3
f+1, 2 h, m 13,14 13 -8 +3 +3
f+1, 2, F h, m, (SEN) 13,14 13 -5 +6 +6
f+1, 2, 3 h, m, m 13,14,27 13 -12 KND KND
f+1, 2, 3, D h, m, m, (DEN) 13,14,27 13 -9 KND KND
f+2 h 13 12 -6 +3 +3
f+2, 1 h, h 13,16 12 -6 +5 +5
f+2, 1, F h, h, (SEN) 13,16 12 -5 +6 +6
f+2, 4 h, h 13,29 12 -12 KND KND
f+4 m 16 17 -9 +7 +7
f+4, 1 m, m 16,10 17 -9 +2 +2
f+4, 1, 2 m, m, m 16,10,10 17 -10 +2 +2
f+4, 1, 2, 1 m, m, m, m 16,10,10,27 17 -14 KND KND
f+1+2 m 27 15 -14 CS CS
f+1+4 m 37 13 -18 KND KND
d/f+1 m 18 13 -1 +5 +5
d/f+2 m 22 15 -9 +2 CS
d/f+3 m 20 16 -7 +3 +3
d/f+3, D m, (DEN) 20 16 -8 +2 +2
d/f+3, 3 m, m 20,27 16 -20 KND KND
d/f+1+2 m 24 24~25 +2~+3 OC +7~+8 OC KND
d+2 m 21 18 0 OC +8 OC +8 OC
d+3 l 10 15 -14 -3 -3
d+3, 1 l, hh 10,5,13 15 -7 +4 +4
d+1+2 l (TC) 33 24 RC -20 KND KND
d/b+1 l (TC) 12 17 RC -12 -1 -1
d/b+1, 3 l, h 12,13 17 -12 -1 -1
d/b+1, 3, D l, h 12,13 17 RC -12 -1 -1
d/b+2 m 16 15 -8 +3 +3
d/b+2, F m, (SEN) 16 15 -5 +6 +6
d/b+2, 1 m, m 16,10 15 -8 +6 +6
d/b+2, 3 m, m 16,20 15 -13 0 +23(KND)
d/b+2, 3* (Very long hold) m, m 16,33 15 +8 KND KND
d/b+4 l (TC) 22 21 RC -21 +2 OC KND
d/b+1+2 m (TC) 24 26 -12 +5 CS
b+1 m 21 15~16 -9~-8 +4~+5 +4~+5
b+2 m 16 16 -7 +4 +4
b+2, 1 m, m 16,22 16 -10 +3 CS
b+2, 3 m, h 16,28 16 -8~-7 KND KND
b+3 m 18 20 -9 +4 +4
b+3, F m, (SEN) 18 20 -2 +11 +11
b+3, 4 m, h 18,29 20 -12 KND KND
b+4 m 27 18 -8 +8 Throw(KND)
b+4(CH in front) m, (throw) 32,25 18 Throw(KND)
b+1+2 mm 10,27 21,31 -11 KND KND
b+2+3 ! 60 80 KND KND KND
u/b or u or u/f+3 m (TJ)(, m) 12(,12) 16~17 RC (,34) -21~-20 (13~12) Launch (JG?) Launch (JG?)
u/b+4 m (TJ) 27 25 -9 KND KND
u or u/f+4 m (TJ) 27 25 -9 KND KND
f, F+2 m 27 21(22~) -13 Launch Launch
f, F+2 When hit f m, (SEN) 27 21(22~) Launch Launch
f, F+3 m (TJ) 29 18(19~) -8 KND KND
f, F+4 l 18 21(22~) -31 +5 +5
f, F+4, 3 l, m 18,27 21(22~) -16 -3 -3
f, F+1+2 m 27 16~17 (17~) -11~-10 KND KND
f, F+3+4 ll 14,20 19,29 (20~) -16 0 OC 0 OC
f, b+2 m 18 14(14~) -12 KND KND
f, b+2, 1 m, m 18,27 14(14~) -16~-15 KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 20~24 (23~) +8~+12 GB KND KND
WS+1 m 21 15~16 -12~-11 Launch Launch
WS+1 When hit f m, (SEN) 21 15~16 Launch Launch
WS+2 m 13 13 -9 +2 +2
WS+2, F m, (SEN) 13 13 -5 +6 +6
WS+2, D m, (DEN) 13 13 -12 -1 -1
WS+2, 1 m, m 13,22 13 -12~-11 OC +1~+2 OC KND
WS+3 h 40 20 +7 KND KND
FC+d/f+1+2 ll 13,13 18,31 -12 +1 +1
SS+2 m 27 15~16 (24~) -8~-7 KND KND
Opponent Down d+3+4 l 20 22 -14 -3 -3
Opponent Down d+3+4*, F l, (SEN) 20 22 -14 -3 -3
1+2+3+4 (Special) 22
1+2+3+4, 2 m 27 16~17 (46~) -18~-17 Launch (JG?) Launch (JG?)
SEN only from certain moves (SEN) 16~17 (46~)
SEN 1 m 36 12 -10 KND KND
SEN 2 l 27 22 RC -17 KND KND
SEN 3 m (TJ) 27 14 -14 Launch (JG?) Launch (JG?)
SEN d/f+1 m 27 14 -16 KND KND
f+3 or From certain moves (to DEN) (DEN) 14
DEN 1 h 18 11(26~) -4 +7 +7
DEN 1, F h, (SEN) 18 11(26~) -5 +6 +6
DEN 1, 2 h, h 18,27 11(26~) -6 KND KND
DEN 2 m 22 18(33~) -7 +7 CS
DEN 1+2 m 32 17~18 (32~) -3~-2 OC KND KND
DEN 2+3 h(Throw) 20,20 12(27~) Throw(KND)
DEN 2+3 (Opponent in air) Air throw 10,6 12(27~) Throw(KND)
u/b or u or u/f+3+4 (Special) (TJ) Air
u/b or u or u/f+3+4* h(Throw) 40(50) 25 Throw(KND)
u/f+3+4, 1 l 22 23 RC(53~) -16 0 OC KND
u/f+3+4, 4 m 27(,20) 17~18 (37~) -8~-7 +8~+9 OC Throw(KND)