Google AdsenseLeo Kliesen Frame List TTT2


Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 2 h, h 9,13 10 -1 +7 +7
1, 2, B h, h, (KNK) 9,13 10 -10 -2 -2
1, 2, 1 h, h, h 9,13,21 10 -5 +6 +9
1, 2, 1, 1 h, h, h, m 9,13,21,28 10 -14 KND KND
1, 2, 1, 4 h, h, h, h 9,13,21,40 10 -6 KND KND
1, 2, 4 h, h, l 9,13,20 10 -13 +3 +3
1, 4 h, h 9,22 10 -4 +5 Launch (JG?)
2 h 12 11 -1 +5 +5
2, 1 h, h 12,16 11 -7 +4 +4
2, 2 h, m 12,27 11 -15 KND KND
3 h 20 14 -8 +4 +4
3, 2 h, h 20,13 14 -2 +9 +9
3, 2, D h, h, (BOK) 20,13 14 -6 +5 +5
3, 2, 3 h, h, m (TJ) 20,13,35 14 -7 KND KFUD
3, 2, 3, B (Cancel) h, h 20,13 14 -15 -4 -4
3, 2, 4 h, h, m, (KNK) 20,13,18 14 +8 +14 +14
2+3 m(Absorbs 1 h/m hit) 28 30 -8 +5 KND
f+2 h 18 14 -5 +6 +6
f+2, 2 h, m 18,28 14 -12 +6 KND
f+3 h 31 20 0 +4 KND
f+3, D h, (BOK) 31 20 +1 +5 KND
f+1+2 m 43 18 -14 KND KND
f+2+3 h 28 20 -9 KND KND
d/f+1 m 17 13 -1 +7 +7
d/f+1, 2 m, h 17,27 13 -6 KND KND
d/f+2 m 18 15~16 -13~-12 Launch (JG?)(-2) Launch (JG?)
d/f+3 m 29 17~18 -9~-8 KND KFUD
d/f+1+2 m 17 17 -23 -11 -11
d/f+1+2, 1+2 m, m 17,14 17 -20 -9 +5
d/f+1+2, 1+2, qcf+2 m, m, m 17,14,29 17 -18 KND KND
d/f+2+3 l (TC) 25 23 RC -11 +5 KND
d+1 m 24 18~19 -1~0 +4~+5 OC KND
d+1, D m 24 18~19 RC -1~0 +4~+5 OC KND
d+2 m 31 21 +2 +6 OC KND
d+4 l 13 16 -12 -1 -1
d+4, 2 l, h 13,31 16 -5 KND KND
d/b+2 h 14 14 -17 +2 +8
d/b+2, 2 h, m 14,22 14 -7 +5 OC KND
d/b+3 h 31 33 -8 Launch Launch
d/b+4 (Close) l (TC) 24 20 -31 +2(KND) KND
d/b+4 l (TC) 16 20 -31 +2(KND) KND
d/b+4, 1 l (TC), m 16(24),40 20 -16 KND KND
d/b+1+2 m 22 21 -9 +7 +7
d/b+1+2, 1 m, m 22,27 21 -12 KND KND
d/b+1+2, D m, (BOK) 22 21 -12 +4 +4
b+1 m 22 18 -12 +1 CS
b+1, 4 m, m, (KNK) 22,18 18 +8 +14 +14
b+2 m 14 17 -11 0 0
b+2, 1 m, h 14,14 17 -4 +7 +7
b+2, 1+2 m, m 14,28 17 -11 OC +8 OC KND
b+3 m 20 14 -7 +4 +4
b+3, 1 m, m 20,21 14 -7 +4 +4
b+3, 1, B m, m, (KNK) 20,21 14 -11 0 0
b+3, 1, D m, m, (BOK) 20,21 14 -6 +5 +5
b+4 m 20 18 -8 +5 +5
b+4, 1+2 m, m 20,28 18 -9 KND KFUD
b+1+4 hl 13,20 19,21 -13 +3 +16 OC
b+1+4 (First hit only) h 13 19 -15 -4 -4
b+1+4 (Second hit only) l 20 21 -13 +3 +3
u/f+1 h 10 13 -1 +6 +6
u/f+1, 2 h, m 10,28 13 -14 KND KND
u/f+2 m (TJ) 20 18~19 -14~-13 KND KND
u/f+2, 1 m (TJ), m 20,18 18~19 -8 +4 FS(+9) 22
u+3 m (TJ) 27 17 -9 KND KND
u/f+3 m (TJ) 28 17 -9 KND KND
u/b+4 m (TJ) 14 15~16 -19~-18 -8~-7 -8~-7
u+4 m (TJ) 20 15~16 -13~-12 KND Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 17 15~16 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+2 m 31 14(15~) -10 KND KND
f, F+3 m (TJ) 27 26~29 (27~) -4~-1 OC KND KND
f, F+3, D m (TJ), (BOK) 27 26~29 (27~) +1~+4 OC KND KND
f, F+4 m 21 19(20~) -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+4, 3 m, h 21,16 19(20~) -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, F+4, 3, 4 m, h, l (TC) 21,16,20 19(20~) -31 KND KND
b, B+1+2 ! 81 70(71~) KND KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 23~26 (26~) +9~+12 GB KND KND
WS+1 m 17 14~15 -8~-7 +4~+5 +4~+5
WS+1, 4 m, l 17,16 14~15 -12 -1 -1
WS+1, 4, 1 m, l, m 17,16,32 14~15 -14 KND KND
WS+2 m 20 16~17 -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+3 m 17 13~14 -6~-5 +5~+6 +5~+6
WS+3, 1 m, m 17,14 13~14 -15 +3 +3
WS+3, 1, 2 m, m, h 17,14,24 13~14 -18 KND KND
WS+4 m 20 11 -5 +6 +6
WS+1+2 m 29 14 -14 +18(KND) +18(KND)
FC+d/f+3 l 28 23 RC -14 KND KND
SS+1+2 m 40 19(28~) -10 KND KND
BT 1+2 m 28 11 -20 KND KFUD
Opponent Down d+3+4 On grounded opponent(l) 24 24 -13 +3 +3
1+2+3+4 (Special) 24
1+2+3+4, b+3 m 24 14(79~) -7 +4 +4
1+2+3+4, b+3, 1 m, m 24,21 14(79~) -7 +4 +4
1+2+3+4, b+3, 1, 2 m, m, m 24,21,27 14(79~) -15 KND KND
1+2+3+4, d/b+4 l (TC) 19(28) 20(85~) -31 KND KND
1+2+3+4, d/b+4, 1 l, m 19(28),40 20(85~) -16 KND KND
1+2+3+4, d/b+4, 1, 2 l, m, m 19(28),40,27 20(85~) -15 KND KND
f+4 m, (KNK) 18 17 +8 +14 +14
b+3+4 (KNK) 17
f+4, d/f or KNK d/f (to CD) m, (CD) 18 17 RC -5 +1 +1
KNK 1 h 18 18~19 -9~-8 +2~+3 +2~+3
KNK 1, 2 h, m 18,22 18~19 -12 +7 KND
KNK 1, D m, (BOK) 18 18~19 -7~-6 +4~+5 +4~+5
KNK 2 h 24 15 -4 +7OB CS
KNK 3 m (TJ) 22 20 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
KNK 3, 4 m (TJ), m 22,25 20 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
KNK 4 l 24 20 -19 -3 +7
d+1+2 or FC+d/b or d+1+2 (Special) (TC)(BOK) ( RC)
BOK 1 m 18 13(33~) -4 +9 +9
BOK 1, 2 m, m 18,27 13(33~) -14 +2 +2
BOK 2 m 27 19(39~) -11 Launch(JG?) Launch(JG?)
BOK 3 h (TJ) 40 21~22 (41~) +9 KND KND
BOK 4 m, (KNK) 18 20(40~) +8 +14 +14
BOK 1+2 h(Absorbs 1 h/m hit) 40 26(46~) -9 KND KND
qcf or KNK D/F (CD) 26(46~)
qcf+1 l (TC) 22 18 RC(20~) -13 -2 -2
qcf+2 (Close) m 32 16(18~) -4 +9 KND
qcf+2 m 21 16(18~) -4 +9 KND
qcf+2, B m, (KNK) 21(32) 16(18~) -5 +8 KND
qcf+3 m 17 13~14 (15~) -6~-5 +5~+6 +5~+6
qcf+3, 1 m, m 17,14 13~14 (15~) -15 +3 +3
qcf+3, 1, 2 m, m, h 17,14,24 13~14 (15~) -18 KND KND
qcf+4 m 20 11(13~) -5 +6 +6
qcf+1+2 m 29 14(16~) -14 +18(KND) +18(KND)
qcf+3+4 mm (TJ) 8,27 18,24~25 (20~) -6~-5 KND KND
qcf+3+4 (First hit only, Second hit miss) m (TJ) 8 18(20~) - - -